Digitale Informatie
D I N F O S T
Biedt hulp bij digitale informatie ondersteuning
Waarom kan DINFOST u bij digitale toepassingen goed ondersteunen.
Betere informatie zorgt voor betere resultaten. In het hedendaagse tijdperk waarbij digitaal werken steeds meer toegepast wordt komt het resultaat dikwijls onder meer druk te staan. Is dit in de praktijk gaande bij u dan is het verstandig om Dinfost voor ondersteuening van het digitale proces in te schakelen.
Dinfost beschikt over uiterst bekwame medewerkers die veel ervaring en kennis opgebouwd hebben met het toepassen van digitale toepassingen. Zij kunnen goed de knelpunten analyseren en adviezen geven om een organisatie of bedrijf de juiste richting te geven om digitle proces goed toe te passen. Door van de ondersteuning van Dinfost gebruik te maken kan een bedrijf de eigen werkprocessen op het gebied van digitale toepassingen verbeteren, de efficiency verhogen en veel op de kosten besparen.
Doe uw voordeel met
WebBased Archief Service
Via uw computer op de werkplek kunt u met het WebBased Archief Service uw gehele archief op een eenvoudige manier benaderen.
Indien u document informatie wilt raadplegen dan hoeft u alleen maar een invoer fornulier in te toetsen.
Archief documenten zijn eenvoudig
en snel te raadplegen
Dinfost kan u uitgebreid ondersteunen
met het digitaliseren van informatie

Efficient en betrouwbaar raadplegen is een voorwaarde bij het gebruik van digitale informatie. Daarom moet er veel zorg besteed worden bij het digitaliseren.
Alle gedigitaliseerde informatie moet een 1:1 kopie zijn van het papieren origineel.
Dinfost kan u uitgebreid ondersteunen bij de digitalisering werkprocessen
De digitale file moet een exacte kopie zijn van het papieren origineel
De PDF bestandstructuur heeft veel toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Eenvoudig en snel digitale informatie uit wisselen. Niet afhankelijk zijn van allerlei verschillende file formaten.
De PDF bestandstructuur is de oplossing.
Het bevordert de communicatie en samenwerking tussen medewerkers.
Met het toepassen van bladwijzers, linkstructuren en OCR raadpleegtechnieken is het raadplegen van informatie eenvoudig.
Een multi platform met een universeel en onafhankelijke opmaak
Maak gebruik van de mogelijkheden die Dinfost voor digitalisering biedt

Niet iedere onderneming wil direct investeren in het digitaliseren. Zij willen risico's vermijden of tijdelijk hun capaciteit verhogen. Huur daarom een digitalisering platvorm bij Dinfost
Het digitalierings platform met documentscanner, data invoer software